خواستم، شد

پنج‌شنبه 12 مرداد‌ماه سال 1396 ساعت 09:19

به باور خیلی از ما، آدمهای موفق از نطفه موفقند و نامی و پولدار اما خیلی اوقات در پس همه ی این موفقیتها از اتفاقاتی که بر اونها گذشته بی اطلاعیم و نمی دونیم روزگار بر اونها چطور بوده و چطور گذشته.

لی لی گلستان نه صرفا به خاطر گلستان بودنش که بلکه برای همت و تلاشش سالهاست که اسمش بر سر زبانهاست. سخنرانی تداکس تهران رو از اینجا ببینید و بشنوید از زبان خودش که روز گار چطور اون رو از پا در نیاورد و قوی ترش کرد در کنار سختی ها و داغهایی که دید.