سخره ای با نام کاشی ماندگار

چهارشنبه 8 شهریور‌ماه سال 1396 ساعت 16:23

سهم هنرمندای ما از هنرشون یک تکه کاشی بر سر در خونه هاشون بعد از مرگشونه.

کاشی هایی که از وجب به وجب میراث این سرزمین کهن روبوده شده و به خاطرات پیوسته.

مثل همون آدما، مثل همون هنرمندا.

بر سر ما آدمهای بی نام و نشان چی بیاد الله و اعلم...