12 حقیقتی که من از زندگی و نوشتن آموختم

پنج‌شنبه 23 شهریور‌ماه سال 1396 ساعت 10:15

این فیلم رو از سایت تد حتمن ببیند. به هر حال تجربیاتی که آن لاموت توی این سالها بدست آورده بود و خیلی خوب هم با دیگران تقسیمش کرد.