:(

سه‌شنبه 23 آبان‌ماه سال 1396 ساعت 14:44

اگه این خبر واقعیت داشته باشه که خبرنگار ایرنا تاییدش کرده نمی دونم چی باید گفت...
فقط میخوام بگم از کی یه عده ای از ما اینقدره پست و وقیح شدیم؟
وقتی این خبر رو خوندم داستم از شدت خشم خفه میشدم