شاید ..

دوشنبه 4 دی‌ماه سال 1396 ساعت 15:37

بعضی خیالات رو حتا روی کاغذ نمیشه آورد.باید بمونه ته ته قلب و ذهن آدم تا باهاش زندگی کنه، زندگی خیالی.

خدا رو چه دیدی شاید یه روز واقعی شد ...

اگه باور داشته باشی