عادت

یکشنبه 31 تیر‌ماه سال 1397 ساعت 12:55

آقای اداره برق احمق آستانه اشرفیه که روزی 2 ساعت برق مناطق روستایی رو قطع می کنی جدای ازینکه کلی لعن و نفرین پشت سرت هست اینو بدون توی این دوساعت تو محل کارم آمار کتابخونی رو بردم بالا و کتاب می خونم همچنین شطرنج از لِول 5 که چندین بار مات کردم کامپیوتر رو رفتم به لِول 6 و بازی م هم کیفیتش رفته بالا و یک بار هم توی این لِول تونستم کامپیوتر رو مات کنم. بله تو خود پندار که ما به عادت، عادت کردیم اما اشتباه پنداریدی